Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2019-06-07 × 

Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako taxiak erosteko laguntzen deialdia

Gipuzkoako Foru Aldundiak Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako taxiak erosteko laguntzen deialdia argitaratu du. Diru-laguntzak taxilariei eta irisgarritasun baldintzak betetzen dituzten matrikula berridun ibilgailuentzat bideratzen dira

2019ko deialdiari aurre egiteko hirurogeita hamabi mila euroko gastua (72.000 €) baimentzen da, eta diruz-lagunduko da ibilgailu berria egokitzen egin den gastuaren %80, gehienez ere 12.000 euro onuradun bakoitzeko. Gastu hautagarriak dira ibilgailu berri bat mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitzeko egiten den inbertsioa.

Eskaerak aurkezteko hamabost eguneko epea izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean  argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.