Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2020-10-28 × 

elkartuk taxi egokituak erosteko laguntzen deialdiaren aurkako errekurtsoa aurkeztu du

elkartuk (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) hautazko berraztertze-errekurtsoa aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako VT baimenaren titularrei mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokitutako autotaxiak erosteko laguntzak emateko 2020ko deialdiaren eta oinarri arautzaileen aurka.

Erreklamazioaren arrazoia da oinarriek aukera ematen dutela azaroaren 23ko 1544/2007 Errege Dekretuaren VII. eranskinaren 2. atalean ezarritako betekizuna betetzetik salbuesteko, desgaitasuna duten pertsonak garraiobideetan sartzeko eta horiek erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak arautzen dituena. Betekizun horrek taxi edo autotaxi zerbitzua ematen duten ibilgailuek bete behar dituzten baldintza teknikoei egiten die erreferentzia, irisgarritzat jo ahal izateko izan daitezen.

elkarturen ustez, guztiz inkongruentea da, bai eta indarrean dauden arauen aurkakoa ere, irisgarritasun unibertsalaren arloko arauak betetzea sustatzeko laguntza publikoen deialdi batek horiek ez betetzea ahalbidetzea, eta horrek lagundu egin dezake mugikortasun murriztua duten pertsonek autotaxi ibilgailuetan berdintasun, segurtasun eta duintasun baldintzetan bidaiatzeko duten eskubidea inola ere bermatzen ez den errealitate bat betikotzen, Gipuzkoako Lurraldean gutxieneko ibilgailu egokitu kopuru bat egoteari buruzko legezko betebeharrak ez betetzeko aukera emanez.

Bestalde, elkartuk Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa Departamentuari jakinarazi dio erabat arbuiatzen duela mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokitutako autotaxiak erosteko lehen aipatutako laguntza-programaren 2020ko deialdiaren aurrekontu murrizketa; izan ere, 36.000 euroko gastua baimentzen du ekitaldi honetarako, eta 72.000 eurokoa azken urteetan.

Hala, Federazioak uste du neurri hori atzerapauso larria dela Gipuzkoako Lurraldean garraio publikoaren irisgarritasun unibertsalaren baldintzak sustatzeko politiketan, kasu honetan mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokitutako autotaxiei dagokienez.

elkartuk lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du indarrean dagoen legedian ezarritako irisgarritasun unibertsalaren eskakizunak betetzen dituen garraio publikoa sustatzeko eta mugikortasun murriztua duten pertsonek gainerako herritarrekin berdintasun baldintzetan bidaiatzeko duten eskubidea bermatzeko.