Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2020-07-30 × 

elkartuk desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan hartutako konfindamendu neurrien aurkako posizionamendua azaldu du

elkartuk txosten bat bidali dio Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari. Txosten horretan, desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetako erabiltzaileei irtetea debekatzen dieten neurrien aurka agertzen da, zirkulazio askerako oinarrizko eskubidea urratzen dutelako eta beharrezko lege-bermerik gabe egiten dutelako.

Foru erakundeak desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-zentroen erabiltzaileen irteera debekatzea erabaki zuen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, 2020ko uztailaren 18an, prebentzioz eta behin-behinean, "Euskadiko zentro soziosanitarioetan bizi diren pertsonen irteerak mugatzeko" gomendioa eta eskaera egin eta gero. Ondoren, uztailaren 24an, Gizarte Politikako Departamentuak jakinarazi zuen, desgaitasuna duten pertsonentzako baliabideen kasuan, egoiliarren irteerak uztailaren 27tik (astelehena) aurrera berriro ekingo zirela.

elkartuk neurri horren aurka egin zuen gizarte-zerbitzuetan errealitate berrira egokitzeko planaren esparruan, eta adierazi du erabat ados ez dagoela eta oso kezkatuta dagoela hartutako neurriarekin, berriki zuzendu bada ere, eskubideen urraketa larria izan da, eta sakondu egin du instituzionalizatuta dauden desgaitasuna duten pertsonen banantze- eta gizarte-bazterketako egoeran.

Lehenik eta behin, Federazioak arrazoizko zalantzak agertu ditu hartutako neurriaren legezkotasunari buruz; izan ere, modu arbitrarioan eta gomendio bat aplikatuz gauzatu da, alarma-egoeraren deklarazioari dagozkion arauak eta osasun-arlokoak bete gabe, eta ez du lege-erreserbaren printzipioa bermatzen duen arau baten lege-euskarririk, pertsonen zirkulazio- eta desplazamendu-askatasuna bezalako oinarrizko eskubide bat, mugarik ez duena, kentzearen aurrean.

Halaber, jakinarazi da, beste eskubide batzuekin batera, berdintasun-eskubidea urratu dela; izan ere, zirkulazio-askatasuna mugatzeko edo debekatzeko neurria egoitza-zentroetako erabiltzaileentzat soilik hartu da, eta ez, ordea, herritar guztientzat; izan ere, deseskalatze-prozesuaren ondoz ondoko faseetan, zirkulazio-askatasuna berreskuratu zen, eta erabat bermatu zen normaltasun berriaren esparruan.

Era berean, ikuspegi sozialetik, neurri horrek desgaitasuna duten pertsona instituzionalizatuen bereizketa eta gizarte-bazterketa areagotu besterik ez du egin, gizartearen gainerakoarekin dagoen arrakalean sakonduz, eta arreta-eredu komunitario eta inklusiboetan aurrera egiteko helburutik aldenduz. Azkenik, defendatu da aurrerantzean horrelako neurri bat hartu beharko litzatekeela soilik baldin eta herritar guztientzat ere adosten bada, Covid-19ren aurkako prebentzio- edo euste-neurri gisa, eta horrela, desgaitasuna duten pertsonek berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako duten eskubidea bermatuko da.