Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2020-12-17 × 

Covid-19ari eta desgaitasuna duten pertsonei buruzko parte-hartze prozesua

Covid-19aren pandemiaren esparruan hartutako konfinamendu-neurri zorrotzenak hastearekin batera, elkartu elkarteak parte hartzeko prozesu bat hasi zuen desgaitasun fisikoa duten Gipuzkoako pertsonen artean.

Erakunde publikoek hartutako neurriek eta aplikatutako gobernantza-ereduak eragindako ikusezintasuna kontuan hartuta, desgaitasuna duten pertsonei ahotsa ematea izan da helburu nagusia, bai eta desgaitasun fisikoa duten pertsonen egoerari eta beharrei buruzko beharrezko informazioa biltzea ere, Federazioak gauzatutako elkarte-jardueran txertatzeko.

Prozesu hori Covid-19ak eragindako krisialdi sanitario, sozial eta ekonomikoaren hainbat fasetan garatu da:

 

  • Konfinamenduan zehar, oinarrizko esparruetako egoera eta beharrak ezagutzeko helburuarekin, hala nola, mendetasun-egoerak zaintzeko baliabideak, familiartekoak zein profesionalak; osasun-zerbitzuetarako sarbidea; elikagaiak, sendagaiak eta premia biziko produktuak eskuratzea; informazioaren eta komunikazioaren teknologietarako sarbidea; boluntariotzako baliabideak; laguntza-produktuak, etab. Informazio hori guztia online inprimaki baten bidez nahiz Federazioko talde profesionalak egindako telefono-deien bidez bildu zen.

  • «Normaltasun berria» lortzeko konfinamenduaren arintze-faseetan, galderak errealitate berria eratzean sortu daitezkeen egoeretara egokituz: mendekotasun-egoerei arreta ematea, enplegua, hezkuntza, espazio publikoko mugikortasuna, aisialdiko baliabideak eskuratzea, garraio publikoa erabiltzea, desgaitasuna duten pertsona instituzionalizatuen errealitatea, eta abar. Informazio-bilketa kualitatiboagoa izan zen oraingoan, proposamenak eta ekarpenak aurkeztuz; online inprimakiaren bidez bildu zen informazioa.

  • «Normaltasun berrian», proposamen-multzoa egiteko desgaitasunaren arloko politika publikoak eraldatze aldera, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetan eta bizi-kalitatean eragina duten alderdietan sortutako gabeziak aztertu eta baloratu ondoren. Fase hori online partaidetza-tailer baten bidez egin zen, eremu hauetan balorazioak eta proposamenak jasotzeko:
  • Etxeko arreta-eredua
  • Egoitzako arreta-eredua
  • Osasuna
  • Desgaitasuna duten pertsonen partaidetza
  • Irisgarritasuna eta laguntza-produktuak

Ondorio gisa, eta erakunde publikoei eta gizarteari parte hartzeko prozesuan zehar proposatutako eskaera nagusien berri emateko, kontsultatu daiteken Txosten bat prestatu da.