Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2018-03-02 × 

Azkoitiko udalerrian alokairu soziala sustatzeko laguntzak

Azkoitiko Udalak udalerrian hutsik dauden etxebizitzen alokairu soziala bultzatu nahi du egitasmo honen bitartez.

Diru-laguntza hauek ondoko xedeetara zuzenduko dira:

  • Eraginkortasun Energetikoaren ziurtagiria lortzeko gastuei aurre egiteko diru-laguntza.
  • Etxebizitzak eraberritu eta haien irisgarritasuna berma tzeko diru-laguntzak.
  • Etxebizitzak eraberritzen badira, obrak egiteko ordaindutako tasa eta zergaren zati baten pareko diru-laguntza bonoetan.

Informazio gehiado eskuratzeko (baldintzak, gehieneko kopuruak, dokumentazioa, epeak, etab.) oinarriak kontsultatu daitezke.