Lan-lerroak bizitzako esparru guztietara iristeko
 

Bidelagun
×


Garapen pertsonala komunitatean

Komunitatean antolatzen diren jarduera ezberdinetan (gestio-lanak, aisialdia, paseoak, eta abar) partehartzeko beharrezko laguntza eskaintzen dugu boluntarioen bitartez.

Helburuak
01

Baliabide komunitarioetan parte-hartzea sustatzea.

02

Autonomia-pertsonal prozesuak bultzatzea.

03

Desgaitasunaren esparruan lan-boluntarioa aktibatzea.

04

Gizartean parte-hartze urria duten etxeetako edo egoitzetako egoiliarrei aisialdi alternatibak ematea.

 
Azkeneko hamarkadan urtero bataz beste
2.339

Laguntza-zerbitzu

72

Erabiltzaile

53

Boluntario