Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2023-02-06 × 

elkartu-k Gipuzkoako Foru Aldundiaren egonkortzeko EPEren aurka errekurtsoa aurkeztu du

elkartu-k (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) Gipuzkoako Foru Aldundiko aldi baterako enpleguan egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintzako plazak eskuratzeko hautaketa prozesuen oinarri orokor, oinarri espezifiko eta deialdien (GAO 2022ko abenduak 29) aurka berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkeztu du.

Deialdia aztertu ondoren, egiaztatu da desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba kupoa ez dela aurreikusten merezimendu-lehiaketaren hautaketa-prozesuetan, eta, beraz, uste da urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 59.1 artikuluan ezarritako lanpostuen erreserba-ehunekoa (% 7) ez dela betetzen.

Egonkortzeko prozesua Enplegu Publikorako Eskaintza izanda, lehia askea, berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta publizitatearen printzipioak ere bermatu behar dira. Horrela, enplegu publikorako eskaintzetan desgaitasuna duten pertsonentzako kupo bat erreserbatzen den moduan, berdintasun eskubidea bermatzeko ekintza positiboko neurri gisa ezartzeko, egonkortze-prozesuan desgaitasuna duten pertsonentzat ezarritakoa ere nahitaez jaso behar da, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako baldintzetan.

Errekurtsoaren bidez, elkartu-k bermatu nahi du desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioan aitortuta dagoen lan-merkatu ireki, inklusibo eta irisgarri batean lan egiteko eskubidea, bai eta administrazio publiko bakoitzean desgaitasuna duten langileak, gutxienez, % 2 izatea lortzeko bidean aurrera egitea ere.